Wikia

Submachine Wiki

Submachine 1: The Basement

28pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Dit artikel is een begin
Dit artikel bevat te weinig informatie. Je kan helpen door deze pagina uit te breiden.Submachine 1: The Basement is het eerste spel in de Submachineserie.

LocatieEdit

The BasementEdit

Submachine 1.jpg

Deze locatie bestaat uit vierkante houten kamers met verschillende kleuren. Sommige kamers hebben deuren aan de linker- en rechterkant en ladders naar boven en beneden. De meeste kamers hebben buizen of apparaten.


Kaart (v5)Edit

Submachine 1 map.png


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki